WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

Verplichtingen voor katten en fretten die reizen


De eigenaars van katten en fretten moeten over een europees paspoort beschikken om met hun dier te kunnen reizen. Dit is verplicht volgens de Europese Verordening van 26/05/2003 inzake de veterinairrechtelijke voorschriften voor het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren van toepassing sinds 01/10/2004. ID Chips vzw heeft een erkenning van de Belgische Overheid  om deze paspoorten af te leveren.

De identificatie van het dier is verplicht om een paspoort te kunnen verkrijgen. 

Europees
Paspoort
verkrijgen

Verplichting voor katten en fretten die niet reizen

Als een kat of fret geïdentificeerd wordt op het moment van de hondsdolheidinenting, dan moet dit genoteerd worden in een paspoort verbonden aan de identificatie. (KB van 21/09/2004 tot wijziging van het KB van 10 februari 1967 houdende reglement van de diergeneeskundige politie op de hondsdolheid: art. 14, § 2)

Zelfs als deze verplichtingen u niet rechtstreeks aanbelangen, raden wij u aan uw voorzorgen te nemen ten aanzien van deze wetgeving en uw huisdier automatisch te laten registreren. Registratie is in feite een noodzakelijke veiligheidsmaatregel voor uw dier.

Voordelen
van registratie


Wij raden u aan toch een paspoort aan te vragen ook al reist uw huisdier niet, vooral omdat het alle informatie bevat die u nodig heeft en alle verplichte wettelijke vermeldingen.