Links en Partners

Europetnet

Het Europese netwerk voor de identificatie en het opzoeken van dieren

www.europetnet.com

 

UPV

Union Professionnelle Vétérinaire


www.upv.be

 
       

ABIEC-BVIRH

Identificatie, registratie en het opzoeken van belgische honden

www.abiec-bvirh.be

 

LAK

Lëtzeburger Associatioun vun Klengdéiere-Praktiker

www.amvl.lu

 
       

Vzw Dierenrecht


www.dierenrecht.be